HashFlare

Результати дитячого екологічного конкурсу від фонду Кличко

10.11.2014 09:58

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО РАЗОМ З ДІТЬМИ СКЛАВ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНЦЯ

7 листопада 2014 року в НСК «Олімпійський» засновник Фонду Кличко, Київський міський голова Віталій Кличко та виконавчий директор представництва Panasonic в Україні Володимир Січіков підвели підсумки українського конкурсу «ЕКО-ІДЕЇ зі всього світу - 2014».

У рамках заходу Віталій Кличко з дітьми склав екологічний кодекс українця та відповів на питання ЗМІ стосовно пріоритетів екологічної політики Київської міської ради на 2015 рік.

«Сьогодні ми провели ревізію всіх еко-програм, які були затверджені для Києва за останні два роки. Проблеми екології у столиці характерні для будь-якого великого мегаполісу світу. Ми працюємо над їх вирішенням. Безумовно, Київ був і залишиться  самим «зеленим» містом України. Великі справи починаються з малого. Наприклад, з виховання екологічного менталітету в українцях. Щоденники дітей в рамках конкурсу «Еко-ідеї зі всього світу-2014» - один з таких кроків» - підкреслив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. Також ми розуміємо, наскільки важливий наш вклад у збереження екологічного балансу планети. Різноманітні та талановиті ідеї, які ми отримуємо від учасників цього конкурсу мають особливу цінність. Адже об'єднуючи наші зусилля ми впевнено прямуємо до покращення світової екології» — відмітив генеральний директор Panasonic в Україні Кодзі Терадзіма.

Переможцем цьогорічного конкурсу «Еко-ідеї зі всього світу-2014» став 7-річний Юрій Шайда. Маленький львів`янин запропонував цікаві ідеї, які вже зараз можна застосовувати на практиці; інформаційна кампанія по захисту рослин, які занесені до Червоної книги, використання пластикових пляшок в якості рятувального жилету в басейні та інші. За це Юрій отримав чудову винагороду – відеокамеру. Також, роботу Юрія відправлено на міжнародний конкурс!

«Я подався на конкурс бо знаю, що наша планета потребує піклування і має залишатися зеленою. У мене були ідеї і я їх намалював» - підсумував семирічний Юрій Шайда.

Друге та трете місця посіли дванадцятирічна Яна Герц та п’ятнадцятирічна Вікторія Хмелюк, які представляють місце Кам’янець-Подільський. Яна та Вікторія отримали багатофункціональні пристрої від компанії Panasonic для навчання і майбутніх досліджень!

Додатковий приз від партнерів Фонду Кличко отримав Микола Чибук з Чернівецької області за творчий підхід до заповнення екологічного щоденника.

У рамках церемонії нагородження для учасників конкурсу були проведені екскурсії до музеїв досягнень братів Кличків та НСК «Олімпійський», а також  програма з науково-розважальними заходами.

Нагадаємо, з 10 липня по 20 жовтня в рамках міжнародного конкурсу "Eco Picture Diary" в Україні проходив вже шостий дитячий екологічний проект «ЕКО-ІДЕЇ зі всього світу - 2014». Проект було організовано Фондом Кличко за підтримки компанії Panasonic.

Проект «Eco Picture Diary» об’єднав більше мільйона дітей з 52 країн світу. Метою цього конкурсу є виховання у підростаючого покоління дбайливого відношення до природи, популяризація екологічної культури та розвиток відчуття причетності до вирішення світових екологічних проблем.

Цього року, нововведенням стала тема збереження культурної спадщини України. Це є головним завданням для всесвітньої організації UNESCO, яка є партнером конкурсу.

Роботи переможців можна переглянути тут:
eco.klitschkofund.org/results

Эко-идеи со всего мира - 2014 Экологический конкурс от Кличко Экологический дневник фонда Кличко

_______________________________________________________________________________________________

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ СОСТАВИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС УКРАИНЦА

7 ноября 2014 года в НСК «Олимпийский» основатель Фонда Кличко, Киевский городской голова Виталий Кличко и исполнительный директор представительства Panasonic в Украине Владимир Сичиков подвели итоги украинского конкурса «ЭКО-ИДЕИ со всего мира-2014».

В рамках мероприятия Виталий Кличко с детьми составил экологический кодекс украинца и ответил на вопросы СМИ относительно приоритетов экологической политики Киевского городского совета на 2015 год.

«Сегодня мы провели ревизию всех эко-программ, которые были утверждены для Киева за последние два года. Проблемы экологии в столице характерны для любого большого мегаполиса мира. Мы работаем над их решением. Безусловно, Киев был и будет самым «зеленым» городом Украины. Большие дела начинаются с малого. Например, с воспитания экологического менталитета в украинцах. Дневники детей в рамках конкурса «Эко-идей со всего мира-2014» - один из таких шагов, - подчеркнул Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Деятельность компании Panasonic направлена на создание концептуальных идей для улучшения жизни людей, на то, чтобы сделать ее более удобной, безопасной и интересной. Также мы понимаем, насколько важен наш вклад в сохранение экологического баланса планеты. Разнообразные и талантливые идеи, которые мы получаем от участников этого конкурса имеют особую ценность. Ведь объединяя наши усилия, мы уверенно идем к улучшению мировой экологии», - отметил генеральный директор Panasonic в Украине Кодзи Терадзима.

В этом году победителем конкурса «Эко-идеи со всего мира- 2014» стал 7-летний Юрий Шайда. Маленький львовянин предложил интересные идеи, которые уже сейчас можно применять на практике; информационная кампания по защите растений, которые занесены в Красную книгу, использование пластиковых бутылок в качестве спасательного жилета в бассейне и другое. За это Юрий получил прекрасное вознаграждение – видеокамеру. Также работа Юрия была отправлена на международный конкурс!

«Я решил поучаствовать в конкурсе потому что знаю, что нашей планете нужна забота и она должна оставаться зеленой. У меня были идеи, и я их нарисовал» - подытожил семилетний Юрий Шайда.

Второе и третье место заняли двенадцатилетняя Яна Герц и пятнадцатилетняя Виктория Хмелюк, которые представляют город Каменец-Подольский. Яна и Виктория получили многофункциональные устройства от компании Panasonic для обучения и будущих достижений!

Дополнительный приз от партнеров Фонда Кличко получил Николай Чибук из Черновецкой области за творческий подход к заполнению экологического дневника.

В рамках церемонии награждения для участников конкурса были проведены экскурсии в музей достижений братьев Кличко и НСК «Олимпийский», а также программа с научно-развлекательными мероприятиями.

Напоминаем, с 10 июля по 20 октября в рамках международного конкурса «Eco Picture Diary» в Украине проходил уже шестой детский экологический проект «ЭКО-ИДЕИ со всего мира-2014». Проект был организован Фондом Кличко при поддержке компании Panasonic.

Проект «Eco Picture Diary» объединил более миллиона детей из 52 стран мира. Целью этого конкурса является воспитание подрастающего поколения заботливо относиться к природе, популяризация экологической культуры и развитие чувства сопричастности к решению мировых экологических проблем.

В этом году нововведением стала тема сохранения культурного наследия Украины. Это является главным заданием для всемирной организации UNESCO – партнера конкурса.

С работами победителей можно ознакомиться здесь:

eco.klitschkofund.org/results

Обновлено 10.11.2014 10:09
Поделиться:
 

Добавить комментарий

Допускаются только комментарии по теме и литературно приемлемые по своей форме! Спам, флуд, оскорбления и нецензурщина будут жёстко модерироваться.


Защитный код
Обновить